صندوق قرض الحسنه امام محمد باقر (علیه السلام)

بسم الله الرحمن الرحیم

صندوق قرض‌الحسنه امام محمد باقر(ع) به یاری خداوند وامام زمان مان و مدد خیرین
و به منظور کاهش فقر و از بین رفتن ربا و دنیاپرستی در جامعه، تالیف قلوب انسانها وآرامش دلها و رفع ترس از فقر آغاز به کار نموده است. از شما دعوت می کنیم که در پیمودن این راه آسمانی همراهمان باشید.

راههای ارتباطی ما :
لینک کانال تلگرام : sandoghalbagher@